Kontaktujte nás

Fakturačné údaje

Peter Doksanský
Hutnícka 16
040 01 Košice

IČO: 46638881
DIČ: 1024513589
IČ pre DPH: SK1024513589

Číslo účtu:

SLSP: 5113978024/0900
IBAN: SK7609000000005113978024
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Kontaktné údaje

Zborovská 6, 040 01 Košice
Email: petshopzborovska@gmail.com
Telefón: 0908 980 420