Chcem darovať – Tuláčik

Útulok Tuláčik

OZ Tuláčik vzniklo, aby pomohlo riešiť problematiku túlavých psov a to nielen hľadaním nových domovov, ale aj šírením osvety v oblasti ochrany zvierat.

  • Záchrana túlavých a týraných psov
  • Vytvorenie dočasného domova pre opustené psy
  • Zabezpečenie starostlivosti o odchytené psy
  • Aktívna spolupráca s organizáciami s podobným zameraním
  • Umiestňovanie zvierat do podmienok v súlade so zákonom a ich spätná kontrola
  • Propagovanie a šírenie osvety v oblasti starostlivosti a ochrany zvierat
  • Humánne znižovanie počtu nechcených psov(formou kastrácií)

ĎAKUJEME 🙂