Chcem darovať – SOS linka pre zvieratá v núdzi

SOS linka pre zvieratá v núdzi

SOS linka pre zvieratá v núdzi je občianske združenie, založené na pomoc týraným a zanedbaným zvieratám každého druhu na celom Slovensku.
Občianske združenie podporuje a je nápomocné pri riešení nahlásených prípadov týraných zvierat v súčinnosti so širokou verejnosťou, so súkromnými či právnickými osobami.
Prípady týraných alebo zanedbaných zvierat môžete nahlásiť telefonicky, každý deň od 8:00 do 21:30 na telefónne číslo 0907 332 835, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu sosinspektori@gmail.com

ĎAKUJEME 🙂